Astma

Astma – řešením je detoxikace plic a jater

Pokud dojde ke skandálu mezi příslušníky tzv. 4% procentní menšiny, média neváhají společnost ihned informovat, ačkoliv o to nikdo nestojí. Když v roce 2012 přišel MUDr. Josef Jonáš se skandálem v souvislosti s 5% menšinou (tentokrát astmatickou), média mlčela, i když by to jen v České republice zajímalo více než 500.000 obyvatel.

Jak už titul článku napovídá – v tomto kontextu pětiprocentní menšinu představují lidé trpící astmatem. Lékaři sami však připouští, že v naší zemi je procentuální podíl (doposud nediagnostikovaných) astmatiků ještě vyšší. Problematice tohoto chronického onemocnění očividně nechybí dostatek diagnostických přístrojů, ale dostatek odvahy podívat se na problém poněkud komplexněji. A kromě technického oka západní medicíny využít i moudrosti tzv. čínské medicíny.

Astma sice představuje typické civilizační onemocnění, které staří Čínané před 5000 lety pravděpodobně neznali. I přesto k vysvětlení příčin této nemoci můžeme využít orgánové logiky podle tzv. čínského pentagramu.

Detoxikace astma bronchiale

Photo Credit: agencia_Investigación y Desarrollo via Compfight cc

 

Nad průduškami stojí plíce

Tzv. Astma bronchiale je onemocnění dýchacích cest, které vede ke ztíženému dýchání až k dechové nedostatečnosti a představuje nejčastější formu astmatu. Proto nyní poněkud stranou postavíme tzv. cardiale variantu a podrobněji prozkoumáme astma průduškového typu.

Latinský název nemoci naznačuje, že klíčovou roli v astmatu přestavují průdušky. Budeme-li si chtít průdušky a průdušnici zařadit do pentagramu, zřejmě nás nepřekvapí, že mateřským orgánem jsou plíce. Zatížení v okruhu plic se většinou dobře pozná i bez hlubokých odborných znalostí. Ukazatelem může být např. noční buzení v plicním čase (mezi 3-5 hodinou ranní), špatné dýchání, smutek, pocit přílišné povinnosti, neschopnost pořádně se nadechnout. Z plic, jakožto z mateřského orgánu se toxiny mohou dále šířit do orgánů dceřiných. Nejčastěji do kůže a do vedlejších nosních dutin.  

Kdyby za celou problematikou stály však jen plíce, bylo by to až příliš jednoduché. Pojďme se tedy podívat na další orgán, který v případě zatížení přispívá k rozvoji astmatu.

 

Játra, nervy, vazivo

Při astmatu důležitou úlohu hraje mateřský orgán játra a dále pak systémy, které chápeme jako jeho dceřiné. Tedy vazivový aparát a nervový systém. Co se týče vaziva, laicky řečeno si ho můžeme představit jako určitou blánu, která buď chrání nějaký orgán zvnějšku nebo ho vyplňuje zevnitř. Najdeme ho ale také jako část tepen, žil, kůže apod. V souvislosti s astmatem nás nejvíce zajímá vazivo – jakožto obal plic a průdušek a zároveň i jako slizniční výstelka.

Na samotné průdušky i dýchací proces má velký vliv nervový systém. Toxiny usídlené na nervech by rozhodně neměly být opomíjeny, protože pak je přirozeně narušena komunikace mezi nervovým a imunitním systémem.  A imunitní systém následně nepřiměřeně vyhodnocuje reakce na alergeny.

 

Za každou nemocí hledejme toxin

Podle MUDr. Josefa Jonáše stojí za každou nemocí toxin. V případě astmatu jsou klíčovou příčinou zejména emocionální a mikrobiální toxiny (bakterie, viry). Významnou roli ovšem mohou zastávat i cizorodé látky (těžké kovy, chemické látky, …), příp. i metabolické toxiny (často měříme intoleranci glutenu či kaseinu).

 

Klinická studie – vliv detoxikačních preparátů na astma u dětí

V roce 2012 MUDr. Josef Jonáš doplnil sérii detoxikačních preparátů o další novinky související s detoxikací plic, jater a příslušných emocí. Závěrem roku pak firma Joalis s.r.o. nechala zpracovat neintervenční observační studii, ve které bylo zjištěno, že detoxikační preparáty určené pro astmatické děti prokázaly svůj účinek.

 

Sám sobě terapeutem

Pokud je astma našim životním tématem, je určitě dobré dát detoxikaci šanci. Protože výsledky jsou obzvláště v souvislosti s tímto onemocněním opravdu výborné. Každý jsme se v průběhu života setkali s mnoha toxiny a ne na každého působí každá toxická zátěž stejně. Z tohoto úhlu pohledu je proto vždy nejlepší se do detoxikace pouštět po konzultaci s vyškoleným terapeutem. Pokud bychom však chtěli začít sami, příp. se po vyléčeném astmatu snažit udržovat v kondici – doporučuji podávat 1 x rok preparát Joalis Astmex. Pro děti je vhodné užívat bez-lihovou variantu Joalis Bambi Bronchi. 

Detoxikace astmatu - Joalis Astmex