Játra a toxiny

Játra jsou největším orgánem v lidském těle. U dospělého člověka mohou vážit až 1,5kg. Jsou důležitá nejen kvůli své velikosti, ale i kvůli funkčnímu významu. Mimo jiné totiž představují hlavní pomocný orgán látkové přeměny. Probíhá v nich více než 500 chemických reakcí, bývají proto označována jako filtr a chemická továrna. Játra jsou velmi prokrveným orgánem, přičemž krev do nich je přiváděna dvěma cestami. Až 90% krve do jater přitéká přes vrátnicovou žílu (obsahuje živiny, ale i toxiny ze zažívacího ústrojí). Druhou cestu pak představuje jaterní tepna a její větve.

Významnou funkci jater pak představuje tvorba žluče, která je přes žlučové cesty transportována do dvanáctníku (počátečního části tenkého střeva). Tímto způsobem játra umožňují trávení a vstřebávání tuků a vitamínů. Kromě toho vylučují játra do žluče některé odpadní nebo přebytečné látky.

 

Chemické látky a těžké kovy

Je zřejmé, že játra mají přirozenou detoxikační a čistící funkci. Přesto může dojít k tomu, že se v jaterních buňkách začnou kumulovat toxiny. Určitě bychom se shodli i s ostatními detoxikačními terapeuty na tom, že jedním z nejčastějších jaterních toxinů jsou těžké kovy a chemické látky. I když je to trochu paradox, že hlavní chemická továrna organismu tak často mívá problém se zpracováním chemie. Ve 21. století umíme nasazovat filtry na tovární komíny, ale neumíme před vnějšími zplodinami ubránit naše vlastní tělo.

Existuje mnoho toxických kovů a chemických sloučenin, které nepříznivě ovlivňují lidský organismus. Z pohledu detoxikační medicíny často hovoříme o toxinech v souvislosti s orgánem, který nejvíce zatěžují. Při takovém pohledu představuje olovo a kadmium – tzv. ledvinový kov, zatímco rtuť je považována za – tzv. kov jaterní. Pro doplnění je potřeba uvést, že rtuť není jedinou jaterní zátěží. Kumulují se v nich často i rtuťové sloučeniny, polychromované bifenyly, dioxiny a DDT. Neméně četné jsou i zátěže z léků a z anestezie. Speciální skupinu pak představuje hormonální antikoncepce, která z pohledu detoxikace pro játra mnoha žen představují zbytečnou zátěž.

 

Viry a bakterie

V terapeutické praxi se ukazuje, že játra jsou často blokována mikrobiální zátěží (hlavně viry a bakteriemi). Pokud se jedná o virovou zátěž, je poměrně vysoká šance, že viníkem bude některý z hepatických nebo herpetických virů. Zástupci čeledi herpes-virů nejsou však jen známé viry HSV1 (Herpes simplex virus 1), které způsobují opary a afty. Často na játrech nalézáme i tzv. vir HSV2, který způsobuje genitální opary a také tzv. Herpes Zoster, který u dětí vyvolává plané neštovice a u dospělých při aktivaci onemocnění zvané pásový opar. Problémy mohou vyvolávat i další typy virů, které řadíme k herpetickým. Jedná se např. o EB-virus, Cytomegalovirus apod.

Z praxe bych řekla, že nejčastější mikrobiální zátěží jater jsou viry, přesto ve výčtu toxinů nelze opomenout ani bakterie. Zejména se jedná bakterii E. Coli, různé druhy streptokoků a stafylokoků, chlamydie a mykobakterie.

 

Jaterní emoce podle čínské medicíny

Podle čínské medicíny rozeznáváme u každého hlavního pentagramového orgánu nějakou emoci, která jej poškozuje. A proto pokud nechceme dotyčný orgán zbytečně zatěžovat, měli bychom se snažit příslušné emoci vyhnout. V případě jater se jedná o hněv a agresi. Teoreticky není obtížné pochopit a přijmout, že hněv je vlastně úplně zbytečná emoce, kterou poškozujeme především sami sebe. V každodenním životě je ovšem docela těžké se mu dlouhodobě vyhýbat. Určitě to ale stojí za pokus, protože nerozčilovat se znamená mít zdravější játra.

Za projevem hněvu můžeme najít jakoukoliv formu neuspokojených potřeb (fyzických, psychických nebo sociálních). Může se ale také jednat o důsledky neúcty k naší osobě, o pocity frustrace, nedostatku svobody nebo ztráty naděje. Pokud se pocitu hněvu neumíme vyhnout nebo s ním minimálně pracovat, většinou vlastním hněvem obtěžujeme nejbližší okolí nebo ho obracíme směrem dovnitř a ponecháváme si ho pro sebe. Ani jedna z variant však není zrovna ideální. Co se týče druhého případu, symbolicky můžeme připodobnit hněv vyskakující z jater (vůči nám samotným) k autoimunitním poruchám, kdy imunitní systém organismu začíná likvidovat buňky z vlastních řad.

 

Detoxikace jater

K tomu abychom zjistili, jak nejlépe a nejrychleji detoxikovat naše játra je nejlepším způsobem návštěva poradny detoxikačního terapeuta, který se zabývá metodou Joalis C.I.C. Přesto, že tato metoda nenahrazuje lékařské ošetření, je s její pomocí možné získat během krátkého sezení informace o stavu toxických zátěží v organismu a o možnostech jejich řešení.