Pentagram

Čínská medicína - pentagram orgánů živlů

Pentagram orgánů podle čínské medicíny je využíván už po několik tisíciletí. Přesto, že neodpovídá standartnímu chápání lidského těla v pojetí klasické západní medicíny, je do dnes mnohými lékaři i terapeuty vnímán jako důležitý pilíř při hledání příčin nemocí. 

Lékaři staré Číny rozdělili lidské tělo do pěti celků, resp. okruhů. Přičemž každému okruhu přiřadili různé orgány, které spolu většinou na první pohled nemají nic společného. Nicméně při hlubším zamyšlení a studiu zjistíme, že tento způsob uskupení orgánů a tkání je zcela logický. 

 

Slezina je okruhem trávení

 čínská medicína - okruh sleziny a slinivky

Plíce hlídají kvalitu kůže

čínská medicína - okruh plic 

 S ledvinami souvisí růst zubů i vlasů 

Čínská medicína - okruh ledvin

Játra řídí nervový systém

čínská medicína - okruh jater

Srdce řídí krev a cévy

čínská medicína - okruh srdce