Čínská medicína

Detoxikační medicína vychází z teorie čínské medicíny. Zejména navazuje na tzv. čínský pentagram, který je někdy také nazýván jako energetický kruh pěti elementů. V detoxikační diagnostice je využívána především část zaměřená na souvztažnost mezi jednotlivými orgány v lidském těle.

V této souvislosti hovoříme o pěti mateřských orgánech (srdce, slezina, plíce, ledviny, játra) , resp. šesti dceřiných orgánech (tenké střevo, žaludek + slinivka, tlusté střevo, močový měchýř, žlučník). K pětici hlavních orgánů bývá přidáván i mozek, který je obvykle znázorněn uprostřed pentagramu. Dobrá kondice mateřských i dceřiných orgánů je zásadní podmínkou pro harmonické fungování organismu.

Na obrázku jsou uvedeny pouze vrcholové orgány, nicméně pentagramová logika je podstatně komplexnější. V širších souvislostech totiž čínská medicína nehovoří pouze o mateřských a dceřiných orgánech, ale rozděluje celé tělo do tzv. orgánových okruhů, kterou jsou nazývány podle mateřského orgánu (okruh srdce, okruh jater apod.).

Orgánový okruh označuje tedy jakousi skupinu orgánů, mezi kterými existuje velice blízký vztah. V moderním pojetí můžeme skupinu orgánů chápat jako pracovní tým, jehož vedoucím je mateřský orgán. Prakticky to znamená, že oslabení jednoho orgánu z týmu oslabí celou skupinu, resp. celý okruh. To nakonec není až takové překvapení, protože i v pracovním životě je každý tým jen tak silný, jako jeho nejslabší člen.

Zdánlivě nesouvisející problémy dceřiných orgánů tak ve skutečnosti mohou upozorňovat na zatížení orgánu mateřského. A naopak. Např. bolesti kloubů a zubů mohou poukazovat na intoxikované ledviny a dýchací obtíže naopak mohou být vyvolány toxickou zátěží např. v tlustém střevě.

Ani zde ovšem hloubka teorie nekončí. Kromě vazeb uvnitř samotných okruhů existují totiž i přímé či nepřímé vztahy mezi jednotlivými okruhy navzájem. Nežádoucí projevy v jednom okruhu totiž mohou být způsobeny i orgány, příp. skupinou orgánů z jiného okruhu. Např. opakované záněty dýchacích cest nemusí nutně značit primární problém v okruhu plic. Při podrobnější diagnostice můžeme zjistit např. zatížení vazivového aparátu dýchacího systému. V takovém případě tedy není prvotním viníkem okruh plic, nýbrž okruh jater, pod které vazivový aparát spadá.

Podrobný přehled o zařazení jednotlivých orgánů a tkání do čínského orgánového pentagramu můžete najít v grafické podobě na mém blogu v článku Pentagram.